DUYURU / FAALİYET / HABER

BAKANLIKTA YAPILACAK ÇALIŞMALAR İÇİN GÖRÜŞ ve ÖNERİ TALEBİ

Sayın Üyeler,

Sektörümüzü daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte bir dizi çalışma yapılacaktır. Bu çalışmada amaç; aşağıda başlıklar halinde verilen konularda sektörü daha ilerilere taşımak, ulusal gelişim ve uluslararası entegrasyon için neler yapılmalıdır olacaktır.
Buna bağlı olarak; aşağıda başlıklar halinde verilen konuların geliştirilmesine yönelik öneri, görüş ve değerlendirmelerinizin iletilmesi hazırlanacak rapor için önem arz etmektedir.

1. ÜRETİM/DESTEKLER
2. ARGE
3. DIŞ TİCARET

Söz konusu bu üç konuyla ilgili olarak görüş ve önerilerinizin 02 Mayıs 2016 Pazartesi gününe kadar tcaglayan@tsuab.org.tr , ekoksal@tsuab.org.tr ve nsezer@tsuab.org.tr adreslerine gönderilmesini saygılarımla arz ederim.

Tayfur ÇAĞLAYAN
Genel Sekreter