DUYURU / FAALİYET / HABER

BAKANLIK DESTEK TEBLİĞİ 15.MADDESİ HAKKINDA

Sayın Üyeler,

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca her yıl mutat olarak çıkarılan "BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ"(TEBLİĞ NO: 2016/29),  04 Ağustos 2016 tarihli ve 29791 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve siz sayın üyelerimize duyurulmuştu.

Bakanlıktan alınan ve ekte sunulan 05.08.2016 tarih ve 16115 Sayılı yazıda; ilgili tebliğin 15. Maddesi 9. Fıkrası b bendi 4. Alt bendi hükmünce;

1.  Kendi arazilerinde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla sertifikalı tohum eken “Tohum Üreticisi Belgesi”ne sahip çiftçiler yani “Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu” olan firmalar SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİNDEN YARARLANABİLECEKLERDİR,

2.  Sözleşmeli tohum yetiştirilmesi durumunda ise;

- tohumculuk kuruluşları adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştiren çiftçiler, SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİNDEN,

- aynı alanda üretilen tohumları sertifikalandıran yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşları da SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİNDEN YARARLANACAKTIR.

 

Bilgilerinize saygılarımla arz olunur.

 

Tayfur ÇAĞLAYAN

Genel Sekreter

 

EK 1 : 2016 Destekler Tebliği (TIKLAYINIZ)

EK 2 : Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği (TIKLAYINIZ)