DUYURU / FAALİYET / HABER

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koop. Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

Sayın Üyeler,

"T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR"  31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 01 Ocak 2017 -31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olacak Karar ekte dosya olarak gönderilmiştir.

Bir önceki yıla göre; 1 Numaralı tablonun "BİTKİSEL ÜRETİM KONULARI" başlığı altında yer alan ve sektörümüzü doğrudan ilgilendiren “Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi “ ve “Yurt içi  sertifikalı tohum, fide, kullanımı” konularındaki kredi  üst limitlerinde bir önceki yıla göre değişiklik yapılmamıştır.
Yine aynı başlık altında; Üyelerimizi dolaylı olarak ilgilendirebileceği düşünülen “Yaygın Bitkisel Üretim” konusunda bir önceki yıl 250.000 TL olan limit 2017 yılı için 750.000 TL ye çıkarılmıştır.

MUHTELİF KONULAR  Başlığı altındaki “Arazi Alımı”nda da bir değişiklik yoktur. Ancak bu başlık altında bir önceki kararda “Lisanslı depoculuk yatırımları” şeklinde yer alan konu, bu seneki Kararda; “Lisanslı depoculuk yatırımları/Soğuk hava deposu yatırımları” olarak yer almıştır.

Sayın Üyelerimiz, Kredi kullanımındaki bazı sıkıntıların giderilmesi ile ilgili  sizlerden TSÜAB’a intikal eden hususlarda, gerekli düzeltmelerin yapılarak krediye ulaşımın kolaylaştırılması, sözlü ve yazılı olarak Banka Yetkililerine iletilmiştir. Ayrıca, Kredi üst limitlerinin artırılması yolunda TSÜAB tarafından Banka yetkilileri nezdinde talepte bulunulmuştur. Ancak bu limitler maalesef aynı kalmıştır. Bu konunun takibine devam edilecektir.

Diğer konulara gelince; Bilindiği üzere, halihazırda TSÜAB ve Bankanın kredilendirme birimi arasında iyi bir diyalog ortamı oluşturulmuştur. Banka bu seneki çalıştayımıza Ana Sponsor olmuş ve çalıştayda, Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Burhanettin TOPSAKAL’ın yönettiği oturumda  bizzat kredilendirme birimi yetkililerinden Sayın Ümit ÇELİKTEN konu hakkında açıklayıcı bir konuşma yapmış, katılımcılardan gelen soruları yüz yüze cevaplamıştır. Ayrıca çalıştay süresince, Bankanın salon girişindeki standında katılımcı üyelerimizin her türlü sorularına ve bilgi taleplerine cevap verilecek bir ortam sağlanmıştır. Bu vesileyle üyelerimizin yıl içerisinde de sorunlarına ve bilgi alma isteklerine TSÜAB aracılığı ile veya doğrudan İlgili birime iletmek suretiyle hızlı ve sağlıklı cevap alabilmeleri mümkün olabilecektir.

Bilindiği üzere, Ekteki Karar çerçevesindeki kredilerin üyelerimiz tarafından “kullanımı” ve Banka Tarafından “kullandırılmasına” dair  teknik kıstaslar ve bu kıstaslarla ilgili olası değişiklikler- her yıl olduğu gibi- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak "T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ"  ile belirlenecektir.
Hazırlanacak bu Tebliğ de Resmi Gazetede yayımlandığında  ayrıca siz üyelerimize duyurulacaktır.

Dr. Nilgün SEZER AKMAN
Genel Sekreter V.

EK:
Resmi Gazete Tebliği (TIKLAYINIZ)