DUYURU / FAALİYET / HABER

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koop. Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Tebliğ

Değerli Üyemiz,

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2017/15) Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla

Dr. Müfit ENGİZ
Genel Sekreter

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170308-4.htm