DUYURU / FAALİYET / HABER

DUYURU:2017 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER BAKANLAR KURULU KARARI

Sayın Üyeler,

2017 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI Bugünkü Resmi Gazete de (18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer) yayımlanmıştır.

Kararın 5.ncı maddesinde "Diğer tarımsal Amaçlı Destekler" başlığı altında yer alan tohumculukla doğrudan ilgili YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUMLUK KULLANIM ve YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUMLUK/ÜRETİM DESTEKLEMELERİNE İLİŞKİN MİKTARLAR, önceki 2015 ve 2016 yılları ile birlikte, son üç yıllık veriler halinde karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablolarda yer almıştır.

Sıra
No

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM
KULLANIM DESTEĞİ

2015

2016

2107

TL/Dekar

TL/Dekar

TL/Dekar

1

Aspir, Kanola (Kolza) Susam,

4

4

4

2

Çavdar, Tritikale, Yulaf

6

6

6

3

Çeltik,

8

8

8

4

Arpa, Buğday

8,5

8,5

8,5

5

Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi

7

10

10

6

Yerfıstığı

8

15

15

7

Yonca

10

15

15

8

Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek

12

20

20

9

Soya

20

20

20

10

Patates

40

80

80

Orijinal ve üstü Tohumluk kullananlar

0,0

%50
İlave

0,0
(yok)

 

Sıra No

YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİ

2015
TL/Kg

2016
TL/Kg

2017
TL/Kg

1

Arpa, Çavdar, Tritikale, Yulaf,

0,08

0,08

0,08

2

Buğday,

0,10

0,10

0,10

3

Patates

0,08

0,10

0,10

4

Çeltik

0,25

0,25

0,25

5

Soya

0,35

0,35

0.35

6

Aspir, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut,

0,50

0,50

0,50

7

Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi

0,50

0,50

0,75

8

Susam

0,60

0,60

0,60

9

Yer Fıstığı               

0,80

0,80

0,80

10

Kanola

1,20

1,20

1,20

11

Yonca

1,50

2,00

2,00

12

Orijinal /Temel ve Üstü Tohumluk Üretimi

Aldığı desteğe % 100 İlave

 

     2016 Yılı
Orijinal ve Üstü Tohum 
     Üretimi

Orijinal Temel 2/3

Aldığı desteğe %50 İlave

Orijinal Temel 1

Aldığı desteğe %100 İlave

Ön Elit / Elit

Aldığı desteğe %500 İlave

Süper Elit

Aldığı desteğe %2000 İlave


Bilindiği gibi, geçen yıl (2016) Üst kademe tohumluk Üretim destekleri Aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi ayrı ayrı dört kategoride değerlendirilmişti.Bu sene ise, üstteki üretim destekleri tablosunun son satırında görüldüğü gibi, sadece tek kategoride ve % 100 oranı ile yer almaktadır.

Anılan karar, tüm tarımsal destekleri kapsamaktadır. Kararın tohumculukla ilgili kısmı ise 5. Maddede "Diğer tarımsal Amaçlı Destekler" başlığı altında yer almaktadır.

Bununla birlikte, gerek “Ürün” bağlamında uygulanacak olan “Havza Bazlı Destekler” gerekse tohumculukla dolaylı yoldan ilgili olabilecek diğer bazı konuların da bilinmesi amacıyla, Kararın tüm metni ekte gönderilmiştir. (TIKLAYINIZ)

Ayrıca aşağıdaki linkten de ulaşılabilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818.htm


NOT: Konu İle ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Uygulama Tebliği yayımlandığında Ayrıca duyurulacaktır.

Saygılarımla

Dr Müfit ENGİZ
Genel Sekreter