DUYURU / FAALİYET / HABER

ÜRETİM İZNİ İTİRAZ TOPLANTISI BAŞVURU TARİHİ HAKKINDA

 

Sayın Üyeler,

Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) web sayfasında 06.09.2017 tarihli duyuruya göre;

24-25 Ağustos  2017 tarihlerinde yapılan tescil komitesi toplantılarında belge eksikliği gerekçesiyle üretim izni talepleri reddedilen ve aynı toplantıda itiraz dilekçesi verilen tarla bitkileri grubundaki çeşitlerin üretim izni taleplerinin, Eylül ayı sonunda yapılacak tescil komitesi toplantısında görüşülebilmesi için başvuruların en geç 15 Eylül 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar 9 adet başvuru dosyası ile Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM)’ne yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur

 

Dr. Müfit ENGİZ

Genel Sekreter 

Kaynak:TTSMM