DUYURU / FAALİYET / HABER

ÖNEMLİ DUYURU:GENEL KURUL ÇAĞRISI HAKKINDA

25 Nisan 2018

Sayın Üyeler,

5553 Sayılı Tohumculuk Kanununun 29. maddesi gereğince “Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği” her iki yılda bir seçimli genel kurul toplantısını gerçekleştirmek ve kurullarda görev alacak yeni üyelerini belirlemek zorundadır.

Buna bağlı olarak TSÜAB Yönetim Kurulu 17 Mart 2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun 12-13 Mayıs 2018, Cumartesi-Pazar günlerinde yapılması, eğer ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 23-24 Haziran 2018, Cumartesi-Pazar günlerinde yapılmasını 5553 sayılı Kanunun  36. Maddesi hükümlerini esas alarak kararlaştırmıştır. 

Ancak ikinci toplantı için öngörülen bu tarihte genel seçimlerin yapılması gündeme geldiğinden, ikinci toplantının zarurî olarak bir hafta ertelenmek suretiyle ;
30 Haziran 2018 Cumartesi günü ile 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılmasına  karar verilmiştir.
TSÜAB 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu katılım listesi, Genel Kurulda oy kullanabilecekler üye listesi ve ilgili kurullara seçilebilecekler listesi oluşturulmuş olup Genel Kurul bu listeler üzerinden gerçekleştirilecektir.

TSÜAB 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım sağlamanız hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla.     

Dr.Müfit ENGİZ
Genel Sekreter                                 

EK-1:TSÜAB 2018 Genel Kurul Gündemi(TIKLAYINIZ)