DUYURU / FAALİYET / HABER

DUYURU:GENEL KURUL ÇAĞRISI HAKKINDA

GENEL KURUL 30 HAZİRAN 2018 - 01 TEMMUZ 2018 TARİHLERİ ARASINDA LATANYA OTELDE YAPILACAKTIR

Sayın Üyeler,

5553 Sayılı Tohumculuk Kanununun 29. maddesi gereğince “Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği” her iki yılda bir seçimli genel kurul toplantısını gerçekleştirmek ve kurullarda görev alacak yeni üyelerini belirlemek zorundadır.

Buna bağlı olarak TSÜAB Yönetim Kurulu 17 Mart 2018 tarihinde yapmış olduğu toplantıda; Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği, 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu’nun 12-13 Mayıs 2018, Cumartesi-Pazar günlerinde yapılması, eğer ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 23-24 Haziran 2018, Cumartesi-Pazar günlerinde yapılmasını 5553 sayılı Kanunun  36. Maddesi hükümlerini esas alarak kararlaştırmıştır. 

Ancak ikinci toplantı için öngörülen bu tarihte genel seçimlerin yapılması gündeme geldiğinden, 24 Nisan 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, ikinci toplantının zarurî olarak bir hafta ertelenmek suretiyle; 30 Haziran 2018 Cumartesi günü ile 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılmasına  karar verilmiştir.

          

 Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği” 2018 yılı Olağan Genel Kurulu’nun 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü çoğunluklu olarak yapılması gereken ilk toplantı için yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci toplantı 30 Haziran - 01 Temmuz 2018 Cumartesi/Pazar günlerinde yapılacaktır.

 

TSÜAB 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım sağlamanız hususunda gereğini arz ederim.

 

 Saygılarımla.                                     

Dr. A.Müfit ENGİZ   

Genel Sekreter    

 

Genel Kurul Toplantı Tarihi:30 Haziran - 01 Temmuz 2018 Cumartesi/Pazar

Genel Kurul Toplantı Yeri:

Latanya Hotel ANKARA

Akay Caddesi Büklüm Sokak No:1 Kavaklıdere-Çankaya/ANKARA