DUYURU / FAALİYET / HABER

BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI KONYA'DA YAPILDI

TSÜAB’ın rutin uygulamaları çerçevesinde bir Bölgesi İstişare Toplantısı daha 23 Mayıs 2018 tarihinde Konya’da Dedeman Otelde yapıldı.

TSÜAB’ın rutin uygulamaları çerçevesinde bir Bölgesi İstişare Toplantısı daha 23 Mayıs 2018 tarihinde Konya’da Dedeman Otelde yapıldı.

İstişare toplantısına, Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Yıldıray GENÇER, Yönetim Kurulu Sayman Üye Ali ÖZEN, Yönetim Kurulu üyeleri; Ayhan ATALAY, Dr. Ali ÜSTÜN, Ökkeş YILDIRIM, Hanifi SARI, Aykut ÖZBUĞDAY ve Mustafa ŞENTÜRK ile Genel Sekreter Dr. Müfit ENGİZ, UR-GE Proje Danışmanı Ebru Kevser ERKAN ve Teknik Birim Uzmanı Eyüp KÖKSAL katıldı.

Konya’da faaliyet gösteren 50 civarında üye firmanın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, ayrıca, BÜGEM temsilcisi Sayın Zafer YAŞAR ve Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Sayın Özkan TAŞPINAR da katıldı.

Toplantının başlangıcında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın GENÇER, son zamanlarda gündemde olan ve TSÜAB tarafından sonuç alınan ya da halen üzerinde çalışılan bazı konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Sayın GENÇER, son iki-üç senedir Bakanlık ve özel sektörün birlikte üzerinde çalıştığı, Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği Taslağının hazırlandığını, ürün ve ürün grupları bağlamındaki mevcut sertifikasyon ve pazarlama yönetmeliklerin yeniden düzenlenmesi konusunda, Bakanlık yetkili makamları ile mutabakat sağlandığını belirtti. Ayrıca Yerel Çeşitler için de yeni bir mevzuat hazırlığı çalışmalarının devam ettiğini, bu konuda da yönetmelik taslağı hazırlandığını söyledi.

Üyelerden gelen talepler doğrultusunda döner sermaye ücretlerindeki bazı kalemlerin TSÜAB’ın girişimleri sonucunda yeniden düzenlendiğini de belirten GENÇER, TSÜAB’ın Yurt dışında ISF’te 7 grupta 8 temsilcisinin bulunduğunu ve ESA da da temsil edilmesi için girişimlerin devam ettiğini ifade etti.

İki saatten fazla süren toplantıda,  oldukça önemli konularda soru/cevap ve yorumlar birbiri ardına geldi. Örneğin;  Buğdayda ürün ithalatında fon ve vergilerin düşürülmesinin iç piyasada fiyatları düşürdüğü, bu nedenle çiftçinin buğday üretiminden kaçtığı, bu durumun buğday tohumluğu üretici firmaların sertifikalı tohumluk satışlarını olumsuz etkilemesi yanında Ülke tarımımıza da zarar verdiği birden fazla üyemiz tarafından dile getirildi. Buğdaydaki düşürülmüş gümrük vergilerinin tekrar eski haline döndürülmesi için TSÜAB’ın ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunması talep edildi.

TSÜAB’ın uyarılarına ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yazılarına rağmen, Büyükşehir Belediyelerince köylere selektör dağıtılmasının devam ettiği, bunun mutlaka önlenmesi gerektiği, gerekirse İçişleri Bakanlığı nezdinde konunun gündeme taşınması da konuşuldu.

BÜGEM tarafından hazırlanan ve 22 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatında, “Tohum Kaplanması” ile ilgili yer alan hususlarda da katılımcı üyelerin görüş ve önerileri alındı. Esas itibariyle, “Tohum Kaplama” konusunda BÜGEM’den Nisan ayında gelen görüş talebi üzerine 30’u aşkın üyemizden derlenen görüşlere istinaden BÜGEM’e gönderilen “TSÜAB Teknik ve Hukuki Görüşü” bulunmakla birlikte, Toplantı esnasında konunun yeniden gündeme gelmesi ve üyelerimizce bazı farklı görüş ve değerlendirmelerin ortaya konması nedeniyle ve Üyelerce yapılan bazı talepler üzerine cevap olarak; gerekirse konunun yeniden değerlendirilebileceği ve o aşamada, yapılan eleştiri ve önerilerin dikkate alınacağı Yönetim Kurulunca ifade edildi.

Öte yandan, birçok katılımcı tarafından Yerli Tohumculuğumuza özel önem verilmesi ve gerekirse pozitif ayrımcılıkla gelişmesine yardımcı olunması, bunun için TSÜAB’ın daha yoğun çaba göstermesinin istenmesi üzerine Yönetim Kurulu, her daim bu çabanın içinde olunduğunu, ne gerekirse yapıldığını, yapılacağını söyledi.

BÜGEM Tohumculuk Daire Başkanlığında Tohumculuk Desteklemeleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekte olan Sayın Zafer Yaşar’da, TSÜAB’ın daveti ile toplantıya katıldı ve toplantının son bölümünde, desteklemelerin hâlihazır durumu ve işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Toplantı süresince Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyeleri her soruyu ayrıntılı biçimde cevaplandırdı. Bölge İstişare Toplantısının ardından, Tarım İl Müdürlüğünden davetlilerin de aralarında bulunduğu yaklaşık 160 kişinin katıldığı iftar yemeğine geçildi.