DUYURU / FAALİYET / HABER

BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI ADANA'DA YAPILDI

ADANA BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

TSÜAB’ın rutin uygulamaları çerçevesinde, 08 Haziran 2018 tarihinde Adana Sheraton Hotelde gerçekleştirilen toplantıya, Bölge illeri olarak; Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, İllerinden Toplam 35 firmanın temsilcileri katıldı. Bakanlık nezdinde ise, Adana’da bulunan Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü ile Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden İdareci ve elemanlar katıldı.

Toplantıya TSÜAB kanadından; Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Yıldıray GENÇER, Yönetim Kurulu üyeleri; Ayhan ATALAY, Ökkeş YILDIRIM ve Hanifi SARI ile birlikte, Sekretarya’dan Teknik Birim Başkanı Dr. Nilgün SEZER AKMAN ve Teknik Birim Uzmanı Eyüp KÖKSAL katıldı.

Toplantının başlangıcında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın GENÇER, son zamanlarda gündemde olan ve TSÜAB tarafından sonuç alınan ya da halen üzerinde çalışılan bazı konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Sayın GENÇER, Özel sektör yapılanması kapsamında,  TSÜAB’ın 10. Yılına girmesine rağmen, doğal olarak Tohumculuğun dinamizminden kaynaklanan sorunların bulunduğunu ve zaman içinde de bu sorunların var olacağını söyledi. Bu sorunların ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümü için TSÜAB Yönetimi ve Sekretaryasının elinden gelen her türlü gayreti sarf ettiğinden bahisle, TSÜAB’ın varlık sebebinin ve başta gelen görevinin de bu olduğunu ifade etti.

Son iki-üç senedir Bakanlık ve özel sektörün birlikte üzerinde çalıştığı, Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği Taslağının hazırlandığını, ürün ve ürün grupları bağlamındaki mevcut sertifikasyon ve pazarlama yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesi konusunda, Bakanlık yetkili makamları ile mutabakat sağlandığını belirtti. Ayrıca Yerel Çeşitler için de yeni bir mevzuat hazırlığı çalışmalarının devam ettiğini, bu konuda da yönetmelik taslağı hazırlandığını söyledi.

 

Üyelerden gelen talepler doğrultusunda döner sermaye ücretlerindeki bazı kalemlerin TSÜAB’ın girişimleri sonucunda yeniden düzenlendiğini de belirten GENÇER, TSÜAB’ın Yurt dışında ISF’te 7 grupta 8 temsilcisinin bulunduğunu ve ESA da da temsil edilmesi için girişimlerin devam ettiğini ifade etti.

İki saatten fazla süren toplantıda, karşılıklı soru/cevap ve yorumları içeren tartışmalar yapıldı ve aynı zamanda katılımcı üyelerden gelen öneriler görüşüldü. Toplantı süresince ana başlıkları itibarıyla aşağıda yer alan konular üzerinde duruldu, bu konularla ilgili üye görüş ve önerileri alındı:

Üyelerce, Bölgede, sertifikasız tohum satıldığını, bu durumun bilhassa bölgede yaygın olarak ekimi yapılan Pamuk ve Soya’da olumsuz etkilerinin bire bir yaşandığı, bunun mutlaka önlenmesi gerektiği belirtildi.

Sayın Gençer, üzerinde çokça tartışılan, önlenmesi için çaba sarf edilen bu durumun maalesef hala büyük bir sorun olarak gündemini koruduğunu söyledi. Bilhassa Buğday, Pamuk ve Patateste daha yaygın olmasından dolayı bu üç tür için TSÜAB’ın Afişler bastırarak dağıttığını, Piyasa denetiminin etkinliği için Kamu kurumlarının yetkilileri ile görüşmeler yapıldığını ve 2017 Yılı Çalıştayında her kesimden katılımcılarla birlikte bu konuların tartışıldığını belirtti.

Diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de ortak görüşü olarak; bütün bu çabalara rağmen maalesef yetersiz kalındığı, esasen yasa gereği denetimden sorumlu Kamu ile Özel sektörün işbirliğinin güçlenmesi halinde daha olumlu sonuçlar alınabileceği, TSÜAB’ın bu hususta gereken her türlü desteği vermeye, görev üstlenmeye hazır olduğu, konunun her platformda takibine devam edileceği ifade edildi.

Üyelerce dile getirilen ve çözüm önerilen diğer bazı hususlar ise;

Sertifikalı tohum kullanım desteğinin artırılması, üretim desteğinde ise, doku kültürü ile üretilen üst kademe tohumlukların daha fazla desteklenmesi,

ÇKS ye kayıtlı olmayan arazilerdeki üretimlerin de desteklenmesi için bir yol bulunması,

TİGEM arazilerinin kiralanmasında, özel sözleşmeler ile tohumculuğumuzu koruyacak tedbirlerin alınması, gerekirse yasa değişikliğine gidilmesi, özet olarak tohum üreticilerini TİGEM arazilerinden mantıklı usul ve esaslara ve aynı zamanda makul kiralama bedelleri ile yararlanamadıkları,

Bakanlığın TÜRKTOB ve alt Birlikler üzerinde ağır vesayetinin olduğu, en azından bunun hissedildiği vurgulanarak, örneğin Görev ve Yetkilerin daha açık ve net yer alacağı bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç olabileceği öne çıkan konulardı.

Toplantının bitiminde ayrıca, TSAÜB Üyesi ve aynı zamanda TÜRKTOB Hakem Kurulu Başkanı Serdar MART tarafından Hakem Kurulunun yapısı ve sorun çözmedeki yetkileri ve pratik sonuca gidilmesindeki rolü ile ilgili bilgilendirici bir konuşma yapıldı.

Toplantı süresince Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sekretarya Teknik Ekibince her soru ayrıntılı biçimde cevaplandırıldı. Bölge İstişare Toplantısının ardından, yaklaşık 80 kişinin katıldığı iftar yemeğine geçildi.