DUYURU / FAALİYET / HABER

Önemli Duyuru:Genel Kurul (Mali) Çağrısı Hakkında

Sayın Üyeler,

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu'nun 09 Şubat 2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılması, eğer ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantının 04 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da yapılması karar altına alınmıştır.
  
Genel Kurulumuzun gündemi ve toplantı yeri daha sonra tarafınıza bildirilecektir.

TSÜAB 2019 Yılı Genel Kurulu seçimsiz yapılacağından; gerçek kişi üyelerimizin kimliklerini belgelemek suretiyle şahsen katılmaları gerekmektedir.

Tüzel kişi üyelerimizin ise, eğer daha önce yetkili kişi olarak bildirilen kişi tarafından katılım sağlanacak ise sadece kimliğini ibraz etmesi, ancak daha önce bildirilen yetkili kişi değil de yeni bir isim bildirilecek/gönderilecek ise; o kişinin tüzel kişiliği temsil ve ilzama (ahzu kabz) yetkili olduğunu gösterir belge ile katılması yeterli olacaktır.

Saygılarımla arz olunur.  

Doç.Dr.Hamit AYANOĞLU
Genel Sekreter