DUYURU / FAALİYET / HABER

"TODAB GENEL İSTİŞARE TOPLANTISI ANTALYA'DA YAPILDI"

“Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği (TODAB) Genel İstişare Toplantısı 1 - 4 Nisan 2019 tarihlerinde Antalya’da yapıldı”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz’ın katıldığı toplantıya Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliğini (TSÜAB) temsilen Başkan Dr. Ahmet Yılmaz, Başkan Yardımcısı Yıldıray Gençer, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Aydın Atasayar, Ayhan Işık ile Genel Sekreter Doç. Dr. Hamit Ayanoğlu katıldı.

TODAB Başkanı Aykut Hacıoğlu açılış konuşmasında şu hususlara vurgu yaptı:

“Bizler tarım ve tohumculuk sektörlerinde faaliyet gösteren, kimimiz ıslahçı, yetiştirici, dağıtıcı, kimimiz ise fide, fidan ve süs bitkileri üretimi alanında çalışan kişiler olarak bir bütünün önemli parçalarıyız. Hepinizin bildiği gibi küresel ölçekte devam eden, ülke, coğrafya, kıta sınırı tanımayan bir gıda savaşının içinde yer alıyoruz. Bugün Türkiye, bu acımasız savaşta tarımsal hâsıla açısından dünyada yedinci, Avrupa'da birinci ise bu başta çiftçilerimiz olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kuruluşları ile bizler gibi sivil toplum ve meslek örgütlerinin sayesindedir. Hepimiz birlik, beraberlik içinde üretiyor, tüm Türkiye’ye dağıtıyor, ihraç ediyor, istihdam yaratıyor ve katma değer oluşturuyoruz.”

Gelişen teknoloji ve pazar şartlarının tüm sektörlerde olduğu gibi tarımsal pazarlamada da internet tabanlı uygulamaların kullanımını zorunlu kıldığını vurgulayan Hacıoğlu,  "Bu gerekliliğin çiftçiler ve Türkiye’nin her bölgesine yayılmış TODAB üyesi tohum bayileri yani sizler tarafından da yerine getirilmesi çok önemli. Bu gerçekten hareket eden TODAB, Tohum Nerede Platformu’nu çiftçilerin ve üyelerinin hizmetine sundu.  Lütfen bu platformu en tekin şekilde kullanalım" çağrısında bulundu. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz ise önümüzdeki dönemde tohumculuk sektörünün tüm sorunlarının çözümü için tüm gayreti göstereceklerini kaydetti.

Suat Yılmaz; “Türkiye tarımda Avrupa birincisi, dünya yedincisidir. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Yakın gelecekte beslenme ve gıda güvenliği nüfusun artmasıyla birlikte çok daha stratejik olacak. Üretimi artırmanın en kısa yolu kaliteli tohum kullanımıdır. Küresel tohum ticaretinde daha çok söz sahibi olabilmek için çalışmalıyız’’ dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politikalar içinde tohumculuk sektörüne özel bir önem verdiklerine işaret eden Yılmaz, tohumluk üretimini ve ihracatını artırmanın en büyük amaçlarından biri olduğunu söyledi. Özel girişimciliğin ön planda olduğu milli bir tedarik sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz; “Uluslararası rekabet gücüne sahip bir tohumculuk sektörünün oluşmasına öncülük ediyoruz. 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve diğer ilgili kanunlarla sektörü ve kurumsal yapılanmayı düzenledik.  Özel sektöre AR-GE yetkileri verdik. Sertifikalı tohum üretimi ve kullanımını destekliyoruz. Sektöre son 14 yılda 2 milyar TL’nin üzerinde destek verdik, kredi kaynakları sağladık. Sertifikalı tohum destekleri ve diğer destekler devam edecek. Islahçı haklarını koruma altına aldık. Sektörün büyüklüğü 1.3 milyar dolara ulaştı. Bakanlığımızın sektöre güveni tamdır. İllerdeki tohumluk kontrolörlerimiz bayilere kolluk kuvvetiymiş gibi gitmesinler, rehber olsunlar, öncü olsunlar. TTSM’deki arkadaşlarımıza da diyoruz ki; işlemleri en kısa sürede sonuçlandırın ve ilgili firma ile diyaloğa geçin” dedi.