DUYURU / FAALİYET / HABER

Duyuru:TSÜAB’IN YENİ OFİS TADİLATINA İLİŞKİN HİZMET/MAL ALIM İLÂNI

30 Ağustos 2019

Duyuru

TSÜAB’IN YENİ OFİS TADİLATINA İLİŞKİN HİZMET/MAL ALIM İLÂNI

 

TSÜAB (TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ);

 

Ehlibeyt Mahallesi LİBRA KULE isimli binanın 5. Katındaki na-tamam, HER BİRİ 124 M2 olup toplam ( 124x4) 496 m2 alanlı toplam dört daireyi;

YEKPARE BİR OFİS OLARAK DÜZENLETMEK VE TEFRİŞ ETMEK üzere

EK te yer alan OFİS İHALESİNE İLİŞKİN İDARÎ ŞARTNAMESİ VE EKLERİ çerçevesinde,

BİR ANA YÜKLENİCİ FİRMADAN hizmet ve mal alımı yapmak istemektedir.

Firmalar, EKLİ Şartname ve Ekleri çerçevesinde sunacakları bilgi ve belgeleri içeren tekliflerini iki KAPALI zarf ŞEKLİNDE sunmaları gerekmektedir.

 Bu zarflardan ;

  • a) 1 NUMARALI kapalı zarfta: Hizmet ve mal alım bedeli teklifi yer alır ve zarfın üzerine

’1 Numara’’ ibaresi ile ‘’Hizmet ve mal alım bedeli teklifi’’ notu konur.

  • b) 2 NUMARALI kapalı zarfta; Firmanın EKLİ Şartname ve Ekleri çerçevesinde sunması gereken diğer belgeleri yer alır.  Zarfın üzerine  ‘’2 Numara’’ ibaresi ile ‘’İdarî Şartname ve Eklerinde İstenen Belgeler’’ notu konur.
  1. TEKLİF VERME SÜRESİ

Firmaların bu programa ilişkin talep ettiği hizmet bedeli ile ilgili teklifini (YUKARDA SÖZÜ EDİLEN KAPALI ZARFLARLA) iletme tarihi 16./09/ 2019,  günü, saat 17.00’dir.

Teklif verme saatinden sonra TSÜAB’a ulaşan teklifler, değerlendirmeye tâbi tutulmaz ve zarfları açılmaz.

      2.TEKLİF İLETİLECEK ADRES;

Tohum Sanayicileri Ve Üreticileri Alt Birliği

Paris Cad. Havuzlu Sok. 06680 No:4/11-12

Kavaklıdere/ANKARA

TEL:0312 419 35 21

  3. FİRMALARIN BAŞVURU SIRASINDA VERECEKLERİ KAPALI ZARFLARIN İÇERİKLERİ

A: 1 NUMARALI KAPALI ZARF FORMATI VE İÇERİĞİ

Firmanın ismi/ogosu

 

TSÜAB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

               …….. tarihli Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB)’ın OFİS İHALESİNE İLİŞKİN İDARÎ ŞARTNAMESİ VE EKLERİ doğrultusunda sunduğumuz TEKLİF;

                 KDV hariç, …………………………………………………TL dir (Rakam ve Yazı ile)

Teklifimizin tarafınızca uygun bulunması halinde sizlere hizmet sunmaktan memnuniyet duyacağımızı saygı ile arz ederiz.

…../…../2019

 

 (Firmanın; Firmayı temsil ve bağlayıcı işlem yapma konusunda yetkili temsilcisinin)

AD SOYAD- FİRMA KAŞESİ-İMZA

 

B) 2 NUMARALI KAPALI ZARF içinde ise ;

 

OFİS İHALESİNE İLİŞKİN İDARÎ ŞARTNAMESİ VE EKLERİ‘nde istenen BİLGİ VE BELGELER yer alır.

 

EK 1: TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ (TSÜAB)

TSÜAB ANKARA OFİS İHALESİNE İLİŞKİN İDARÎ ŞARTNAMESİ  (TIKLAYINIZ)

EK 2: İDARİ ŞARTNAME EKLERİ (TIKLAYINIZ)