DUYURU / FAALİYET / HABER

TOHUMLUK SERTİFİKASYONU 2020 YILI BEYANNAME BAŞVURU SÜRECİ HAKKINDA

Değerli Üyelerimiz,

Ülkemizin Coronavirüs (COVID-19) mücadelesi önceliği gözetilerek, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından “Tohumluk Sertifikasyonu 2020 yılı Başvuruları” ile ilgili yeni bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre; ilgili pazarlama ve sertifikasyon yönetmeliklerinde belirtilen tarihlere uygun olarak www.turkiye.gov.tr adresinde “Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Tohumluk Beyannamelerinin Alınması” ismindeki e-devlet üzerinden süresi içinde bir dilekçe ile yapılacak başvurular, 2020 yılı için tohumluk sertifikasyonu amaçlı başvuru yapılmış olarak kabul edilecektir. Diğer evraklar ise ”eksik evrak” niteliğinde olup bu düzenlemenin 5. Maddesine göre tamamlanacaktır.

Konuyla ilgili süreç ekte verilen Bakanlık yazısında detaylı olarak açıklanmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

EK:(TIKLAYINIZ)