DUYURU / FAALİYET / HABER

TSÜAB 2021 yılı Genel Kurul Çağrısı

Sayın Üyelerimiz;

5553 Sayılı Tohumculuk Kanununun 29. maddesi gereğince "Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği" her iki yılda bir seçimli genel kurul toplantısını gerçekleştirmek ve kurullarda görev alacak yeni üyelerini belirlemek zorundadır.

2020 yılında yapılması gereken seçimli genel kurul toplantısı; COVİD 19 tedbirleri ile ilgili 7244 sayılı Yeni Korona virüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair KANUN' un 2/l Maddesi nedeniyle bugüne kadar ertelenmiştir. 

Buna bağlı olarak TSÜAB Yönetim Kurulu 15 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda gerek 7244 sayılı Kanun, gerek İçişleri Bakanlığı tarafından 01.06.2021 tarihinde çıkarılan Normalleşme Genelgesini dikkate alarak 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun;

  • 17 - 18 Temmuz 2021, Cumartesi - Pazar günlerinde yapılması, eğer ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise
  • İkinci toplantının 31 Temmuz - 1 Ağustos 2021, Cumartesi-Pazar günlerinde yapılmasını

5553 sayılı Kanunun 36. Maddesi ve 7244 sayılı Kanunun 2/l maddesi gereğince kararlaştırmıştır. 

TSÜAB 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu katılım listesi, Genel Kurulda oy kullanabilecekler üye listesi ve ilgili kurullara seçilebilecekler listesi oluşturulmuş olup Genel Kurul bu listeler üzerinden gerçekleştirilecektir.

Listeler; Çankaya 4 No lu İlçe Seçim Kurulu binasında, TSÜAB WEB sayfasında ve TSÜAB'ın aşağıda yer alan adresinde 10-11-12 Temmuz 2021 Tarihleri arasında 3 gün süre ile ilân edilecektir.

İlân süresi içinde varsa Listelere yapılacak itirazlar itiraza esas belgeler de eklenmek suretiyle:

  1. Çankaya 4 No lu İlçe Seçim Kuruluna (Kavaklıdere Mah. Kızılırmak Cad. No:9 K:1 Çankaya / ANKARA) yapılacak veya
  2. Çankaya 4 No lu İlçe Seçim Kurulunun 0312 231 30 37 numaralı faks numarasına gönderilmek suretiyle yapılacak ve hâkim tarafından en geç iki gün içinde kesin karara bağlanacaktır.


TSÜAB 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılım sağlamanız hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla,                                                        
 
Doç. Dr. Hamit AYANOĞLU
Genel Sekreter

Ek: TSÜAB Genel Kurul Çağrısı (TIKLAYINIZ)
Ek: Genel Kurul Gündemi (TIKLAYINIZ)
Ek: Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Yazısı (TIKLAYINIZ)