2019 ÇALIŞTAYI "Tohumculukta 2023 Hedeflerimiz"

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından düzenlenen "'Tohumculukta 2023 Hedeflerimiz’’ konulu çalıştay 14-17 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

1) ÇALIŞTAY PROGRAMI

 

2) ÇALIŞTAY SUNUMLARI

15 Aralık 2019 – Pazar

Niels LOUWAARS –"PLANTUM

Dr. Hakan FİDAN – “Türkiye’de CRISPR-Cas9 Teknolojisiyle Çeşit Geliştirme Çalışmaları

Onur HANÇER - “Yapay Zekâ ve Tohumculukta Kullanımı                        

Prof. Dr. İbrahim DEMİR – “Hasat sonrası tohum kalite kayıpları ve nedenleri"

Hacı Tevfik EMRE – “Tohumculukta Kullanılan Bitki Koruma ürünleri AB mevzuatı ve Türkiye’deki uygulamaları”   

16 Aralık 2019 – Pazartesi

Dr. Ayşe Saadet ARIKAN - "Korumalı Çeşit ve Çeşit Korumasının Avantajları"

Burak BÜYÜKKUŞOĞLU - "Tohumculuk Sektörü ve Rekabet Kanunu"

Ebru ERKAN - "Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri Bağlamında TSÜAB UR-GE Programı"

Zafer YAŞAR - "Tohumluk Üretim Desteklemesi, Sistem ve Destekleme Süreç Yönetiminde Yenilikler"

 

3) ÇALIŞTAY FOTOĞRAFLARI

4) ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU