2015 ÇALIŞTAYI "Tohumculuk Sektöründe Üniversite, Kamu, Özel Sektör Isbirliginin Gelistirilmesi"

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından düzenlenen "Tohumculuk Sektöründe Üniversite, Kamu, Özel Sektör İşbirliğinin Geliştirilmesi" konulu çalıştay 30 Kasim - 1 Aralik 2015 tarihlerinde Antalya'da yapıldı.

 

1) ÇALISTAY PROGRAMI

 

2) ÇALISTAY SUNUMLARI

a)       30 Kasım 2015 tarihli sunumlar   

           Prof. Dr. Bülent UZUN   

           Prof.Dr.  Hakan ÖZKAN 

           Prof. Dr.  Hülya ILBI   

           Prof. Dr.  Mehmet Emin ÇALISKAN 

           Prof. Dr. Süleyman SOYLU   

           Ali Osman SARI  

           Atil BÜYÜKBURÇ  

           Mehmet SIGIRCI   

          Dr. Sabahattin BODUR   

          Fahri HARMANSAH     

          Hamdi ÇIFTÇILER   

          Kamil YILMAZ       

b)     01 Aralık 2015 tarihli sunumlar

         Harun GÖK     

         Özlem ÇELIK  

                               

3-) ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU