2016 ÇALIŞTAYI "Milli Tarımda Tohumculuğun Rolü Ve Geleceği"

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) tarafından düzenlenen "'Milli Tarımda Tohumculuğun Rolü ve Geleceği’’ konulu çalıştay 22-23 Aralık 2016 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

 

1) ÇALIŞTAY PROGRAMI

 

2) ÇALIŞTAY SUNUMLARI

 

a)     22 Aralık 2016 Perşembe

        

        Milli Tarım Projesi Sunumu(Havza Bazlı Desteklemeler)

 

b)     23 Aralık 2016 Cuma     

  

    1)  Patates Çalışma Grubu

    2)  Sebze Çalışma Grubu

    3)  Yemeklik Tane Baklagiller Çalışma Grubu

    4)  Endüstri Bitkileri Çalışma Grubu

         4.1   - Şekerpancarı Çalışma Grubu

         4.2   - Pamuk ve Soya Çalışma Grubu

         4.3   - Yağlı Tohumlu Bitkiler Çalışma Grubu

         4.4  -  Mısır Çalışma Grubu

     

    5)  Yeşil Alan ve Yem Bitkileri Çalışma Grubu

    6)  Hububat Çalışma Grubu

   

    7)  TUBİTAK SUNUM

 

    8) ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU