DUYURU / FAALİYET / HABER

ÖNEMLİ DUYURU: TOHUM İŞLEME TESİSİNE SAHİP OLAN TSÜAB ÜYELERİNE DUYURU (10.05.2018)

SAYIN ÜYELER,

 05.05.2018 günlü RG de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararının(BKK) Eki Makine-Teçhizat Listesinde Katma Değer Vergisi Kanunun Geçici 39. Maddesinde yer alan KDV den  31/12/2019 tarihine kadar muaf olmak ve Vergi Usul Kanunun Geçici 30. Maddesinden yararlanabilmek için, işleme tesisi olan TSÜAB üyesinin muhakkak 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz mükellef olması şart koşulmuştur.

Oysa Üyelerimizin mevcut Sanayi Sicil Belgeleri BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ 16. 11.2017 günlü olup, kendisine bağlı 81 il müdürlüğüne gönderdiği yazı ve eki çerçevesinde bu Bakanlığa bağlı İl Müdürlükleri tarafından ya İPTAL EDİLMEKTE veya Sanayi Sicil Belge talepleri  yine YUKARDAKİ YAZI NEDENİYLE İl Müdürlükleri tarafından REDDEDİLMEKTEDİR.

TSÜAB bu konuda BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA gerekli uyarı yazısını açıklayıcı biçimde göndermiştir.

İşleme tesisi olan siz üyelerimizin, bu Bakanlığın ilgili il müdürlüklerine yönelttiğiniz sanayi sicil belgesi taleplerinizin reddi halinde veya bu belgelerinizin iptali halinde; açmanız gereken iptal davalarında avukatlarınız tarafından kullanılmak üzere web sayfamızda ayrıntılı bir DUYURU yayımlanmıştır. Bu duyuru ve ekindeki belgeler web sayfamızda sürekli duracak olup, avukatlarınızın gereğinde Hukuk Müşavirliğimiz ile temasa geçmesi de yararlı olacaktır.

Bilgileri ve gereği İşleme tesisi olan TSÜAB üyelerine saygıyla duyurulur. 10.05.2018

 

Dr. Müfit ENGİZ

Genel Sekreter

 

EK: 09.05.2018 günlü DUYURU VE EKLERİ (TIKLAYINIZ)