DUYURU / FAALİYET / HABER

TSÜAB 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU 4 MAYIS 2019'DA ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 4 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da yapıldı.

TSÜAB Olağan Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz’ın konuşması ile başladı. 

“Tohumculuk, artık imrenilerek bahsedilen bir sektör haline gelmiştir”

Tohumculuk sektörünün imrenilerek bahsedilen bir noktaya geldiğini vurgulayan TSÜAB Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz; “2008 yılından bugüne baktığımızda, sertifikalı tohum üretim miktarımızın 300 bin tonlardan 1 milyon tonun üzerine çıktığını ve 70 milyon dolarlık ihracatın 170 milyon doların üzerinde olduğunu görmekteyiz. İhracatın ithalatı karşılama oranı da bu artışla beraber, %41’den %85 seviyesine gelmiştir. Bu rakamların oluşmasında Ticaret Bakanlığı desteği ile yürütülen Sektörel Ticaret Heyeti (STH) ve Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) Programlarının katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Devam eden süreçte yeni pazar arayışlarımızın sürdüğünü de belirtmek isterim” dedi.

Başkan Yılmaz, TSÜAB’ın Uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü çalışmalara değinerek;

“Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF) ve Avrupa Tohumcular Birliğinin (ESA) faaliyetlerine aktif olarak katılmakta ve Avrupa tohumculuğundaki gelişmeleri de yakından takip etmekteyiz.2018 yılında, TSÜAB ve TÜRKTED’in ülkesel düzeyde yapmış olduğu müracaat sonucu, 2023 ISF Dünya Tohum Kongresi’nin İstanbul’da yapılması konusunda ön onay alınmıştır. Nihai karar ise Haziran ayı başında, Nice-Fransa’da, ISF Genel Kurulu tarafından verilecektir.

Bizim için büyük önem taşıyan, Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılında, değişik ülkelerden gelecek binlerce delegenin İstanbul’da buluşması, Ülkemizin ve sektörümüzün tanıtımı konusunda büyük önem arz etmektedir” dedi.

“Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı’nın sabit yatırımları tamamlanmak üzere”

TSÜAB Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan yetki devri sonrasında oluşturulan ‘TSÜAB Tohum Sertifikasyon A.Ş.’nin faaliyetleri konusunda bilgi verdi. Yılmaz,  Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Kapadokya Teknokent bünyesinde yaklaşık 2700 m2 kapalı alana sahip laboratuvarın uzun dönem kiralanması ile ilgili ön protokolün imzalandığını aktarıp, teknik malzeme hariç sabit yatırımların tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

TSÜAB Başkanı Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının uyguladığı politika ve desteklerle sektörün üst noktalara taşındığını ancak gelinen bu noktada bir takım sorunlarla da karşılaşmaya başladıklarını belirtti.

Yılmaz, karşılaştıkları sorunları şöyle sıraladı:

“Sektör olarak karşılaştığımız sorunları mevzuata ilişkin sorunlar, yatırım alt yapısı ile ilgili sorunlar ve Ticarete ilişkin sorunlar olarak üç ana başlık altında incelemekte ve çözüm önerileri hazırlamaktayız.

Yakaladığımız başarının daha ileriye taşınmasına engel olan/olabilecek sorunlardan bazıları;  5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 12. Maddesinde yer alan faaliyetten men cezası,  binde bir komisyonun tahsilatı konusunda yaşanan sıkıntılar,  seçimlerin iki yılda bir gerçekleşiyor olması, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerden kaynaklı sıkıntılar, KOSGEB desteklerinden faydalanamamamız, döner sermaye ücretlerinin yüksek olması ve yasa dışı tohumculuk faaliyetleri şeklindedir.”

TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, TSÜAB tarafından oluşturulan Tohum Danışma Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantının gerekliliği belirttikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esasen ihtiyacımız olan şey; birliktelik, diyalog ve dayanışma içerisinde gücümüzü hem kendimize hem de çevreye hissettirmek. Bu gibi toplantıların devamının gelmesini temenni ediyorum.

Çiftçi sayısı ve gelirlerinin,  tarım arazilerinin, tarımın istihdamdaki payının ve üretici fiyatlarının azaldığı ama buna rağmen girdi maliyetlerinin arttığı, tüketiciye ulaşan ürün fiyatlarının yükseldiği bu süreçte; TÜRKTOB ve bağlı 7 Alt Birlik olarak gösterilebilecek en pozitif yaklaşımı sergilemeye devam ediyoruz. Örnek vermek gerekirse Sanayici Üyelerimiz, Bayilerimize döviz bazlı fiyat listesi göndermiyor, döviz artış oranlarını tohum fiyatlarına aynı oranda yansıtmıyor. Diğer girdi maliyetleri ortadadır. Sektör olarak, haksız eleştirilerle karşı karşıyayız.”

“Tohumculuk sektörü dünya ile yarışır hale gelmiştir”

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz ise tohumculuk camiasının yaptığı işi çok önemsediklerini belirterek şunları söyledi:

“Tohumculuk sektörümüz, şanlı tarihimize de uygun olarak dünya ile yarışır hale gelmiştir.  Bu başarı ilerledikçe, konuşmalarınızda da bahsettiğiniz gibi olumsuz eleştiriler artacaktır. Bize düşense birlik ve beraberlik içinde olmaktır.”

TSÜAB Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz’ın konuşmasında aktardığı sorunlara ise şu şekilde cevap verdi.

“Sektörden gelen bütün görüşleri titizlikle inceliyor, mevzuat ve yönetmelikler ile ilgili sorunlarınızın üzerinde çözüm üretmek için çalışıyoruz.  Ticaret Bakanlığı ile yaşanan sorunlara yönelik de ciddi girişimlerimiz var.

12. maddede yer alan kapatma cezasına biz de karşıyız. Bu konuda çalışmalar yapıldı ve bu maddeyi kesinlikle değiştireceğiz. Seçimlerinizin 4 yılda bir yapılması yönündeki talebinizi de olumlu değerlendirmekteyiz.

Binde bir komisyon konusunda kurum temsilcileri ile istişarede bulunduk. Mevzuat alanında gerekli çalışmaları yapacağız. Tescil, sertifikasyon ve döner sermaye ücretleri konusunda da çalışmalar yürütmekteyiz.

Desteklemeler konusundaki çalışmalarımızı yoğun olarak sürdürmekteyiz. Daire Başkanlarımız ile bir ekip oluşturduk ve en yoğun mesaimizi sertifikalı tohum üretim ve kullanım desteklemelerine ayırdık. Bütçemizin el verdiği ölçüde bu destekleri artıracağız. Tarımsal faaliyetlerle iştigal eden kişi sayısını ne kadar artırırsak gelirimiz de o denli artar” dedi.

Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesi ve karar bağlanması ile devam etti.

Dilek ve temenniler maddesinde söz alan TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz toplantıya iştirak eden katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Divan Başkanı, gündemde görüşülecek başka husus olmadığını belirterek Olağan Genel Kurulun sona erdiğini bildirdi, katılımcılara teşekkürlerini sundu.