DUYURU / FAALİYET / HABER

ZİRAAT BANKASI KREDİ ÜST LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ

Değerli Üyelerimiz;

Devletimiz, temel iş kolumuz olan tohumun üretimini ve ticaretini hem çiftçilerimizin hem de tüketicilerimizin menfaatlerini korumak amacıyla Kanun ile garanti altına almıştır.

Ülkemizin her bölgesinde tohumluk üretimi yapan Üyelerimiz, yaşadıkları zorluklara rağmen faaliyetlerine devam etmekte ve tohumluk üretimlerini sürdürmektedir.

Tohum firmalarımız üretim faaliyetleri sırasında; öncelikli olarak Ziraat Bankası’nın verdiği düşük faizli yatırım ve işletme kredisinden yararlanmaktadırlar. Bu kredilerin kullanımında da “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği” ne göre hareket edilmektedir.

Küresel anlamda yaşanan fiyat artışları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar neticesinde girdi fiyatları yükseliş göstermiştir. Üye firmalarımız, gerek sözleşmeli üretim yaptırdıkları tohum yetiştiricilerine ürün fiyatına göre daha fazla ücret ödemesi gerekse gübre, ilaç tohum gibi tarımsal girdileri hasatta mahsuplaşmak üzere avans olarak vermesi nedeniyle sezon içerisinde finansal sıkıntı yaşamaktadır.

Bu finansal sıkıntının ortadan kaldırılması için Tebliğ’de belirtilen yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan ve süs bitkisi üretimine yönelik kredilerde kullanılan 20.000.000.TL’lik üst limitin yeterli olmayacağı ve mümkün mertebede yükseltilmesi konusundaki talebimizi ocak ayından beri Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde görüşmelerimizde dile getirdik.

Özellikle 1 Nisan 2022 tarihinde TSÜAB Yönetim Kurulu olarak Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci’ye yapmış olduğumuz ziyarette konunun önemini ve aciliyetini aktarma fırsatını bulmuştuk. Sayın Bakanımız toplantıda üst limitin artırılması için bizzat girişimde bulunacağını belirterek konunun en hızlı şekilde nihayete kavuşması gerektiğini bildirmişti.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ neticesinde 20 milyon TL olan üst limitin yüzde 75 artışla 35 milyon TL’ye yükseltildiğini ve kredi kullanım süresinin 01/01/2020-31.12.2023 olarak düzenlendiğini gördük.

Başta, yaptığımız görüşmede taleplerimizi dikkate alan ve hızla çözüme kavuşmasına vesile olan Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişci olmak üzere konunun çözümünde emeği geçen tüm paydaşlarımıza tohumculuk sektörünün temsilcileri olarak teşekkürlerimizi arz ederiz.

Sektörümüze hayırlı olsun.


Yıldıray GENÇER
Yönetim Kurulu Başkanı
TSÜAB Yönetim Kurulu a.