DUYURU / FAALİYET / HABER

BELGELERLE İLGİLİ ÜYELERE HATIRLATMA GEREĞİ DUYULAN HUSUSLAR

Sayın Üyeler,

Bilindiği üzere, Ülkemizde tohumculuk sektörünün kamu ve özel sektör bağlamında yapılanması 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu” ile sağlanmıştır.

Bu yapı içerisinde yer alan Birlik ve Alt Birliklere ve her bir alt birliğin üyelerine ait yasal düzenlemeler 5553 sayılı “Tohumculuk Kanunu” ile ilgili diğer bazı kanunlara dayanılarak çıkarılan Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Talimat ve benzeri mevzuatla düzenlenmiştir.

Bu kanun ve düzenlenen ikincil mevzuata göre, Kuruluşumuz olan Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği üyeleri için aşağıdaki üç temel husus çok önemlidir.

  1. TOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ hükümlerine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerinden alınacak Tohum Üretici Belgesi’ne sahip olmak,
  2. İl Müdürlüğünden alınan Tohumluk Üretici Belgesi ile TSÜAB’a başvurarak ve gerekli şartları yerine getirerek TSÜAB’a üye olmak
  3. Tohumluk üretici belgesi ve TSÜAB’a üyelik belgesi ile birlikte, Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne (BÜGEM) başvurarak Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesi almak

Üyelerimizin tohumculukla ilgili faaliyetlerini yürütebilmeleri ve aynı zamanda bu faaliyetlerinden dolayı gerek TSÜAB nezdinde gerekse Bakanlığımız tarafından yapılmakta olan desteklemeler ve benzeri hususlardan yararlanabilmeleri için, yukarıdaki bu üç hususa ait Belgelerin, birbirlerini tamamlar vaziyette, eksiksiz ve süreleri geçmemiş olarak ellerinde bulundurmaları ve gerektiğinde ilgililere ibraz etmeleri gerekmektedir.

Açıklandığı üzere, bu belgelerden birinin eksik veya süresinin dolmuş olması diğerlerinin de geçersiz olmasına sebep olmakta, bu da o firmanın tohumculuk faaliyetini yapmasını engellemekte veya desteklerden yararlanamamasına sebep olmaktadır.

Yukarıda bahsi geçen bu hususlarda, zaman zaman bazı üyelerimizin Tohum Üretici belgelerinin süresi dolmasına rağmen yenilemedikleri, ya da yenilemelerine rağmen TSÜAB’a bilgi vermedikleri, ayrıca, TSÜAB üyelik belgelerini almalarına rağmen, Bakanlığa başvurarak Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesini almadıkları, bundan dolayı mağduriyet yaşadıkları söz konusu olabilmektedir.

Sayın Üyelerimiz, çok zor şartlarda vermiş olduğunuz emeklerinizin ve elde ettiğiniz ürünlerinizin basit bir işlemden dolayı boşa gitmemesi için; bu hususların dikkatle takip edilmesi son derece önem arz etmektedir.

Bu bakımdan; süresi dolan belgelerin yenilenmesi, yenilemeden TSÜAB’ın haberdar edilmesi, bilhassa desteklemelerde önemli olan Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesinin desteklemelerdeki başvuru zamanlarını da hesaba katarak zamanında yenilenmesi hususunu bir kez daha hatırlatır, işlerinizde kolaylıklar dileriz.