DUYURU / FAALİYET / HABER

TOHUMCULUKTA ETİK KURALLAR ÇALIŞTAYI ANTALYA'DA YAPILDI

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği TSÜAB’ın geleneksel hale gelmiş olan Yıllık çalıştaylarından birisi daha 18-19 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

TSÜAB Yönetim Kurulunca konusu “ Tohumculukta Etik Kurallar” olarak seçilen çalıştaya, yurt içinden ve yurtdışından yaklaşık 600 davetli katıldı.

18-19 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen çalıştaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet GÜLDAL, Türkiye Tarım Kerdi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin KÜLCÜ, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil YILMAZ, TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin TOPSAKAL, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ramazan KAPLAN, TÜRKTOB’a bağlı Alt Birliklerin Başkan ve yöneticileri, Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF) Yasadışı Tohumculuk Uygulamaları Çalışma Grubu Başkanı Antonio VILLARROEL, Kurak Alanlar Uluslararası Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA) Afrika Tohum Bölümü Başkanı Dr. Zewdie  BISHAW, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin başkan ve yöneticileri, akademisyenler, Ziraat Bankası ve TARSİM yetkilileri, sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarının ve TSÜAB’a üye firmaların temsilcileri katıldı.

Ayrıca, TSÜAB’ın Ekonomi Bakanlığı desteği ile yürüttüğü “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” Programı uygulamaları kapsamında, çalıştayla eş zamanlı olarak, bir “Alım Heyeti” faaliyeti de gerçekleştirildi. Alım Heyetine 13 ülkeden 33 yabancı firma temsilcisi katıldı. Türk firmaları ile yabancı ülke firmaları arasında İkili görüşmeler yapıldı. Ayrıca, T.C Ziraat Bankası yetkilileri sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, tohumculuk sektörüne kullandırılan krediler ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini tartışma imkânı buldular.

Çalıştayıın açılışında, GTHB Müsteşar Yardımcısı Sayın GÜLDAL yapmış olduğu konuşmasında, Tohumculuk sektörünün bilhassa özel sektör kanadındaki gelişmelerin son derece memnuniyet verici olduğunu, gerek mevzuat gerek diğer her türlü konuda sektörün yanında olduklarını, bu itibarla, sektörden gelecek görüş ve önerilerin Bakanlıklarınca her daim dikkate alınacağını vurgulamıştır.

TSÜAB yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin TOPSAKAL da, yapmış olduğu konuşmasında; TSÜAB Çalıştyalarında her yıl tohumculuk sektörümüzü ve paydaşlarımızı ilgilendiren farklı bir konunun TEMA olarak seçildiğini, bu seneki çalıştay konusunun da, tohumculuk sektöründe çok önemli olan “Etik Kurallar” olarak belirlendiğini söyleyerek, etik kuralların her şeyden öte; bir inanç, bir vicdan meselesi olduğunu, yazılı mevzuattan daha da önemli İnsanî ve Ahlakî bir değer olduğunu ifade etmiştir.

Konuşmasında, yapılan çalıştayların esas konusu dışında bir amacının da, Üyelerle açık istişarede bulunmak olduğunu söyleyen TOPSAKAL, TSÜAB üyelerinin görüş ve önerilerinin her zaman Yönetim Kurulu için bir rehber niteliğinde hedef belirleyici olduğunu belirtmiştir. Bu çerçevede, çalıştayın son oturumunda katılımcı TSÜAB Üyeleri ile birlikte “İstişare Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. İstişare süresince, üyelerin soruları ve açıklama talepleri, Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerince cevaplandırılmıştır.

 

Diğer yandan, katılımcı tüm kurum ve kuruluş temsilcileri,  kendi mevzuat ve bakış açıları çerçevesinde, seçilen konu ile ilgili yapmış oldukları konuşmalarında ve sunumlarında, Etik Kuralların bilhassa “Tohumculuk” gibi bir konuda çok daha önemli olduğundan bahisle, böyle bir konunun başlı başına bir çalıştayda ele alınmasının hem sektör hem de ülkemiz açısından faydalı olduğunu vurgulamışlardır.

Çalıştay süresince günlük programın bitiminde, ayrıca konu bazlı akşam toplantıları da yapılmıştır. Bu çerçevede, önceki çalıştaylarda olduğu gibi TSÜAB Yönetim kurulu üyelerinin ve üniversitelerden gelen hocaların katılımı ile “Özel Sektör- Üniversite İşbirliği” konuları ele alınmıştır.

Antalya’da düzenlenen Çalıştayda “Tohumculukta Etik Kurallar” kavramı çerçevesinde, tohumculukta kayıt dışı uygulamalar, kaçak tohum, sertifikalı tohum kullanımı ve önemi, tohumculuk destekleri ve benzeri konular tüm yönleri ile tartışılmış görüşülmüş olup, aksaklık görülen hususların giderilmesi için ileriye yönelik yapılması gerekenlere ilişkin de önemli tespitler yapılmıştır.