DUYURU / FAALİYET / HABER

EGE BÖLGESİ İSTİŞARE TOPLANTISI İZMİR'DE YAPILDI

EGE BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

İzmir’de 01-04 Şubat tarihlerinde düzenlenen AGROEXPO 2018 13. Uluslararası Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın öncülüğünde Fuar ile eş zamanlı düzenlenen Uluslararası Tarım İş Forumu’na TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin TOPSAKAL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Sekretarya temsilcileri katıldı. Fuar açılışının ardından tüm alt birlikleri temsilen açılan TÜRKTOB standı ve TSÜAB üyelerinin stantları Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından ziyaret edildi.

TSÜAB’ın üyelerine yönelik rutin faaliyetlerinden olan bölgesel istişare toplantılarından biri daha bu önemli fuar etkinliği ile birlikte Ege Bölgesinde çalışan üyelerimizin katılımıyla 01 Şubat’ta İzmir Renaissance Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Burhanettin TOPSAKAL, Başkan Yardımcısı Yıldıray GENÇER, Yönetim Kurulu üyeleri; Ayhan ATALAY, Dr. Ali ÜSTÜN, Hanifi SARI, Ökkeş YILDIRIM, Aykut ÖZBUĞDAY ve Dr. Abdulkadir KIRAN ile Genel Sekreter Dr. Müfit ENGİZ, Teknik Birim Uzmanı Eyüp KÖKSAL, Uluslararası İlişkiler Birim Uzmanı Yasir VELİOĞLU ve Ege Bölgesi üyelerimizden 32 temsilci katıldı.

Toplantıda Kayıt Yönetmeliği başta olmak üzere sertifikasyon ve pazarlama yönetmelikleri üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması ile aşağıda sıralanan konular görüşüldü.

  • Üyelerimiz tarafından yurt dışında üretilen tohumlukların yurt içine girişlerindeki prosedürlerin uzun zaman alması
  • Tarla kontrolleri başta olmak üzere tohumculukla ilgili iş ve işlemlerden alınan döner sermaye ücretlerinin yüksekliği
  • Kaçak tohumla ilgili konuların önemi vurgulanarak bu konuda TSÜAB’ın geçen Aralık ayında düzenlemiş olduğu çalıştayın konusu itibariyle isabetli ve başarılı olduğu
  • Sektörün ıslah faaliyetlerinde Araştırma Enstitüleri ile daha fazla işbirliğine gidilmesi ve bu bağlamda hazırlanan Ar-Ge projelerine daha fazla destek verilmesi gerektiği
  • Ayçiçeği tohumluğu üretimindeki izolasyon mesafelerinin yeniden değerlendirilmesi;
  • Tohum kaplama konusunda herhangi bir düzenleme olmaması nedeniyle gerekli mevzuat düzenlemesinin ivedilikle ele alınması
  • Tohum sanayicilerinin sözleşmeli tohum yetiştiricisi bulmaktaki sıkıntılarının giderilmesi amacıyla tohum yetiştiriciliğinin destek veya diğer mekanizmalarla teşvik edilmesi
  • Bakanlık nezdinde zirai karantina ve sertifikasyon ile ilgili hizmetlerin daha verimli yürütülmesi için üyelerimiz ve Bakanlıktaki ilgili teknik personelin bu konuları karşılıklı görüşebilecekleri toplantıların düzenlenmesi...

Ege Bölgesi İstişare Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ayrı ayrı değerlendirmeleri ve yukarıda yer alan konularda Bakanlığın ilgili makamları nezdinde TSÜAB tarafından yapılacak girişimlere ilişkin açıklamalarla sona erdi ve ardından akşam yemeğine geçildi.