DUYURU / FAALİYET / HABER

GÜNEYMARMARA BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI BURSA'DA YAPILDI

GÜNEY MARAMARA BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISI BURSA’DA YAPILDI

TSÜAB’ın üyelerine yönelik rutin faaliyetlerinden olan bölgesel istişare toplantılarından biri daha Güney Marmara Bölgesinde çalışan üyelerimizin katılımıyla 17 Mart 2018 Cumartesi günü Bursa’da Sheraton Otelde gerçekleştirildi.

TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin TOPSAKAL başkanlığında yapılan Toplantıya, Başkan Yardımcısı Yıldıray GENÇER, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ali ÖZEN Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan ATALAY, Dr. Ali ÜSTÜN, Hanifi SARI ve Ökkeş YILDIRIM, Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden Müdür Yardımcıları Mehmet Akif ŞENYÜREK ve Erdoğan Ceylan, TSÜAB Sekretaryasından Genel Sekreter Dr. Müfit ENGİZ ve Teknik Birim Uzmanı Eyüp KÖKSAL ile birlikte, Güney Marmara Bölgesi İllerinde yer alan 33 firmanın temsilcileri olmak üzere toplam 55 kişi katıldı.

Toplantının başlangıcında, Başkan TOPSAKAL tarafından katılımcılara son dönemlerde yapılan ve yapılmakta olan bazı önemli TSÜAB faaliyetleri hakkında ana başlıklar halinde bilgi verildi.

Bilhassa Bakanlığımızla olan ilişkiler çerçevesinde yapılanlara ait bilgiler aktaran TOPSAKAL, Kayıt Yönetmeliği ile ilgili sürecin tamamlanmak üzere olduğunu bunu takiben sertifikasyon ve pazarlama yönetmelikleri üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması ile ilgili çalışmaya başlanılacağını, bu arada Pamuk, Şeker Pancarı ve Mısır ile ilgili Teknik Talimatların da revize edildiğini söyledi.

TSÜAB Ofisi için yeni alınan Mülkten de bahseden Başkan, TSÜAB Tohum Sertifikasyon A.Ş.’ye yetki devrinin önünü açacak olan “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Çalışma Usul Ve Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” in çıktığını belirterek bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti. Sayın TOPSAKAL, TSÜAB’ın tohumculukla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edildiğini ve bu meyanda Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF) bünyesinde çalışan komitelerde, TSÜAB üyelerinden birisi başkan olmak üzere 7 kişinin 6 komitede görev yaptığını da ilave etti. Önümüzdeki günlerde, TSÜAB’ın da üyesi olduğu Avrupa Tohumculuk Birliği (ESA) bünyesinde yer alan “ürün bölümleri”nde görev almak üzere, tüm TSÜAB üyelerinden gelecek talepler doğrultusunda ESA’ya isim bildirileceğini açıkladı.

 

Daha sonra Serbest Gündem uygulaması ile üyelerle karşılıklı İstişare bölümüne geçilerek, genel mahiyeti itibarıyla aşağıda sıralanan konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu:

  • Üyelerimiz tarafından yurt dışında üretilen tohumlukların yurt içine girişlerindeki prosedürlerin uzun zaman alması, yetkili birimler arasında uygulama farklılıklarının olduğu, bunun giderilmesi gerektiği,
  • Bilhassa tarla kontrolleri ve karantina hizmetleri başta olmak üzere, tohumculukla ilgili iş ve işlemlerden alınan döner sermaye ücretlerinin yüksekliği, bu konunda olumlu sonuç alınıncaya kadar ilgili birimler nezdinde girişimlere devam edileceği,
  • Sektörün ıslah faaliyetlerinde Araştırma Enstitüleri ile daha fazla işbirliğine gidilmesi, Gen Bankalarından materyal temininin kolaylaştırılması, hazırlanan Ar-Ge projelerine daha fazla destek verilmesi gerektiği,
  • Ayçiçeği tohumluğu üretimindeki izolasyon mesafelerinin ve Ayçiçeğinde Orobanş konusunun yeniden değerlendirilmesi,
  • Tohum kaplama konusunda herhangi bir düzenleme olmaması nedeniyle gerekli mevzuat düzenlemesinin ivedilikle ele alınması,
  • Medya’daki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi için, sadece yönetimlerin değil, sektördeki herkesin gayret göstermesi gerektiği,
  • Bakanlık nezdinde zirai karantina ve sertifikasyon ile ilgili hizmetlerin daha verimli yürütülmesi için üyelerimiz ve Bakanlıktaki ilgili teknik personelin bu konuları karşılıklı görüşebilecekleri toplantıların düzenlenmesi,
  • Gerek bu toplantıda, gerekse daha önce üyelerimiz tarafından iletilen konuların, Bakanlığın organizasyonu ile 21-23 Mart 2018 tarihleri arasında İzmir Menemen- UTAEM de yapılacak olan Tohumculuk Hizmetleri Uygulama Talimatı Hazırlık Toplantısı’nda dile getirilmesi…

 

Güney Marmara Bölgesi İstişare Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ayrı ayrı değerlendirmeleri ve yukarıda yer alan konularda Bakanlığın ilgili makamları nezdinde TSÜAB tarafından yapılacak girişimlere ilişkin açıklamalarla sona erdi ve ardından yaklaşık 70 davetlinin iştirak ettiği akşam yemeğine geçildi. Öte yandan, 17 Mart’taki bu istişare toplantısı öncesinde Mart 2018 TSÜAB Yönetim Kurulu Toplantısı da Bursa’da gerçekleştirildi.