DUYURU / FAALİYET / HABER

ÖNEMLİ DUYURU:BİNDE ÜÇ KOMİSYON ÖDEMESİ HAKKINDA

Değerli Üyemiz,

TSÜAB Yönetim Kurulunun Başkan ve Üyeleri tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yıllardır yapılmakta olan yoğun girişimler, başta TÜRKTOB olmak üzere diğer Alt Birliklerin de bu doğrultudaki çabalarının sonucunda Siz Saygıdeğer Üyelerimizin uzunca bir süreden beri beklediği 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu’nun Madde 24/b)’deki;

“b) Üyelerin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde üç oranında kesilecek komisyon.”
İfadesi

“b) Üyelerin tohumculukla ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde bir oranında kesilecek komisyon.”

Şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu değişiklik, 28 Nisan 2018 Tarihli ve 30405 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “7139 No.lu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 43. Maddesinde yer almaktadır (Kanun’a erişmek için tıklayın).

Önemli Not: Değişiklik 2017 yılı satışları esas alınarak 2018 yılında TSÜAB’a beyan edilen binde üç komisyonları kapsamamaktadır.

2018 yılında TSÜAB verilen mevcut beyannamelerde belirtildiği üzere, komisyon taksitleri bu yıl içinde binde üç olarak ödenecektir.

Kanun değişikliği ile getirilen “Binde bir” komisyon ödemesi, Kanunun yürürlüğe giriş tarihi bugün (28.04.2018) olması nedeniyle 2018 yılı gelirleri esas alınarak 2019 yılında verilecek beyannameler için geçerlidir.

Saygılarımla bilgilerinize sunulur.


Dr. Müfit Engiz
Genel Sekreter