DUYURU / FAALİYET / HABER

SEBZE TOHUMLUĞU ÜRETİCİLERİNİN KATILDIĞI İSTİŞARE TOPLANTISI ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRLDİ

12 HAZİRAN 2018 tarihinde Antalya’da Akra –Barut Otel’de yapılan toplantıya,  Antalya’da faaliyet gösteren 50 civarında üye firmanın temsilcileri katıldı. TSÜAB kanadından ise, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yıldıray GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri;  Ali ÖZEN, Hanifi SARI ve Dr. Ali ÜSTÜN ile birlikte, Genel Sekreter Dr. Müfit ENGİZ, Teknik Birim Başkanı Dr. Nilgün SEZER AKMAN ve Teknik Birim Uzmanı Eyüp KÖKSAL katıldılar.

Toplantının başlangıcında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın GENÇER, son zamanlarda gündemde olan ve TSÜAB tarafından sonuç alınan ya da halen üzerinde çalışılan bazı konular hakkında açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda; TSÜAB Teknik Birimince hazırlanan ve özellikle Sebze Çalışma Grubunun hazırladığı raporda yer alan konular bazında, Yapılanlar, Yapılma Sürecinde Olanlar          ve Yapılamayanların yer aldığı bir sunum yapıldı.

Toplantı süresince, aşağıda yer alan ve TSÜAB’ın girişimleri ile elde edilen önemli sonuçlar içeren konular üzerinde duruldu:

  • Yetişmiş İnsan Gücü Eksikliği sorununa çözüm mahiyetinde; TSÜAB’ın STAJ Uygulaması kapsamında halihazırda 58 Bahçe Bitkileri bölümü öğrencisine staj yaptırıldığı, Ayrıca Ziraat Fakültelerinde seminerler verildiği, müfredata “Tohumculuk” ile ilgili ders konulması veya mevcut dersler içerisinde daha fazla yer alması konusunda temaslar yapıldığı ve bu temaslara devam edildiği,
  • Her toplantıda dile getirilen AR-GE konusunda, Ortaklaşa merkezi bir laboratuvarın kurulması ile ilgili olarak; Grup Önerisi doğrultusunda, başta Sebze tohumluğu üreticilerimiz olmak üzere, - Fide üreticileri ile de bağlantılı olarak- Tüm alt birliklerin yararlanacağı bir Merkezi Laboratuvarın Kurulması aşamasının başlatıldığı, Bu Laboratuvarın kurulması çalışmalarının TÜRKTOB nezdinde tüm alt birliklerin katılımı ile devam ettiği,
  • Kayıt Sürelerinin Uzatılmasında yaşanan Sorunun TSÜAB’ın girişimleri ile çözüldüğü,
  • Brezilya ve  Meksika’ya sebze tohumluğu ihracatının önünün açılmasında son aşamaya gelindiği, bu uygulamanın diğer bazı ülkeler için de yapılması için girişimlerde bulunulacağı,
  • Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından yayımlanan ve Ekonomi bakanlığı uhdesinde yürütülmekte olan (2010/6) numaralı, “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde yapılan değişiklikle, bu tebliğ kapsamında üyelerimizce yurt dışında yapacakları tanıtım faaliyetlerine, depo, ürün teşhir serası/tarlası  ifadelerinin konması

Gibi hususlarda bilgilendirme ve istişarelerde bulunuldu.

Yaklaşık iki saat süren Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Sekretarya Teknik Ekibince her soru ayrıntılı biçimde cevaplandırıldı ve merak edilen her konu açıklandı. Bölge İstişare Toplantısının ardından, yaklaşık 80 kişinin katıldığı iftar yemeğine geçildi.