DUYURU / FAALİYET / HABER

Laboratuvar İçin İlk İmza Atıldı

TSÜAB TOHUM SERTİFİKASYON A.Ş İLE KAPADOKYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş ARASINDA ÇERÇEVE PROTOKOL İMZALANDI

TSÜAB TOHUM SERTİFİKASYON A.Ş İLE KAPADOKYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş ARASINDA ÇERÇEVE PROTOKOL İMZALANDI

31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 15 inci maddesinde Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri yapılabileceği hükmü yer almaktadır. Bu maddeye dayandırılarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliği” çıkarılmış ve 13.01.2008 tarih ve 26755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıştır.

Bu çerçevede; kanun ve yönetmelikte yer alan ön şarta uygun olarak 2010 yılında, TSÜAB bünyesinde bir şirketin kurulması suretiyle, belirlenecek bitki türlerindeki sertifikasyon işlemleri için yetki devri alınması gündeme gelmiş ve o tarihten itibaren Bakanlığın ilgili birimleri ile TSÜAB arasındaki görüşmeler ve yazışmalar sürdürülmüştür.

Kurulacak Şirketin ve şirket bünyesinde kurulacak laboratuvarın hedefi; “Öncelikle Bitki Sağlığı Analizleri yönüyle, sertifikasyon sürecinde en fazla sıkıntıların yaşandığı Patates ’den başlayıp, bu uygulamada kazanılan tecrübe ve birikimlerle diğer ürün ve/veya ürün gruplarında da yetkilerin alınması” olarak belirlenmiştir.

Süreç boyunca zaman zaman duraksamalar yaşanmasına rağmen, 13 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde, bahsi geçen şirketin kuruluşu tamamlanmış ve 09 Mayıs 2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde TSÜAB TOHUM SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ Unvanı ile yayımlanmıştır.

Kurulan şirket bünyesinde laboratuvar kurulması için, bir müddet  ”Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” in çıkarılması beklenmiş ve yönetmeliğin 16.02.2018 tarihinde çıkarılmasını müteakip, Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarının kurulması çalışmaları hızlandırılmıştır.

Gelinen noktada, TSÜAB Yönetim Kurulunca bir dizi arayışlar ve alternatiflerin değerlendirmesi sonucunda, Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kampüsünde yer alan Kapadokya Teknokent’te kurulması kararlaştırılmıştır. Alınan karar doğrultusunda, TSÜAB Tohum Sertifikasyon A.Ş ile Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş (Kapadokya Teknopark A.Ş.) arasında Çerçeve Protokol imzalanmıştır.

İmzalanan protokol Teknokent’te bodrum, zemin ve 1. Kattan oluşan yaklaşık 1400 m2 toplam alana sahip müstakil bir birimde;

  • Laboratuvar ve idari ofis kiralanmasını,
  • Kiralanacak alanda Teknokent mevzuatı gereği proje hazırlama ve danışmanlık hizmetinin alınmasını,
  • Laboratuvarın bir tamamlayıcı cüzü olarak yapılacak sera için arazi tahsisini
  • Ve Teknokent’e tahsisli 53 Dekarlık tarıma elverişli araziden yararlanılması

 konularını kapsamaktadır.

09/11/2018 tarihinde imzalanan protokol sonrası bir açıklama yapan TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet YILMAZ,  Sektörümüzde çığır açacak bu güzel gelişme için Yönetim Kurulu olarak başta  Bakanlığımıza, Sekretaryamıza  ve en önemlisi bize desteğini esirgemeyen ve konu ile ilgili olarak bizi daima canlı ve enerjik tutan üyelerimize sonsuz teşekkür ederek, TSÜAB’ın bu faaliyetinin Türk tohumculuğuna hayırlı olmasını dilemiştir.