DUYURU / FAALİYET / HABER

Önemli Duyuru:TSÜAB Genel Kurulunun Ertelenmesi Hakkında

10.06.2020

Değerli Üyelerimiz;

Bilindiği üzere 5553 Sayılı Tohumculuk Kanununun 20. maddesi gereğince "Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği" her iki yılda bir seçimli genel kurul toplantısını gerçekleştirmek ve kurullarda görev alacak yeni üyelerini belirlemek zorundadır.

Bu nedenle TSÜAB Yönetim Kurulu 29 Nisan 2020 tarihinde aldığı karar ile ilk toplantısını 13-14 Haziran 2020 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda da 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapmak üzere karar almış ve 20 Mayıs 2020 tarihinde Çankaya İlçe Seçim kuruluna başvurusunu yapmıştır. Diğer yandan içinde bulunduğumuz COVİD 19 kaynaklı salgın tedbirlerini de gözeterek Bakanlığımızdan da görüş sorulmuş idi.

T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı bu doğrultuda gönderdiği 01.06.2020 gün ve 53231444 622. 02(110.99)- E.1458747 sayılı ve 04.06.2020 gün ve 2020/171 sayılı yazılarında:
 ''.... alt birlik genel kurul toplantılarının Haziran ayı içinde yapılamayacağının kesin olarak anlaşılması halinde genel kurulu toplantıya çağırma konusunda yetkili kılınan organ olan yönetim kurullarının, fiili imkânsızlık nedeniyle toplantının ertelenmesi yönünde karar alabileceği.....'' yönünde görüş belirtilmiş, keza, Üst Birliğimiz TÜRKTOB'un İlgi (b) yazısında da aynı doğrultuda, ''....alt birliklerin genel kurullarının, yönetim kurullarınca uygun olan bir zamanda yapılmak üzere erteme kararı almaları...' tavsiye edilmiştir.

Bu görüş ve tavsiyeyi dikkate alan TSÜAB Yönetim Kurulu, 03- 04 Haziran 2020 gün ve 307-308 sayılı Kararları ile COVİD 19 kaynaklı tedbirlerden özellikle;

  • 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağının bazı istisnalarla devam etmesi,
  • CumartesiPazar günlerinde sokağa çıkma yasağının bazı illerde devam etmesi ve 5553 sayılı Kanunun genel kurulların hafta sonu yapılması ilkesini uygulanamaz hale getirmesi,

Büyük otellerde Genel Kurul yapılacak salon temininde; salonun havalandırma koşulları ile ilgili olarak Pandemi Kurullarının önerdiği tedbirlerin alınması süreci

  • henüz tamamlanmadığı için bu konuda yaşanan alan temini sıkıntıları ve kısıtlamaları,
  • İller arası seyahat özgürlüğü getirilmekle birlikte bu imkânın hâlâ belirli kurallara tâbi olması hususlarını dikkate alarak,

''2020 yılında yapılması gereken olağan seçimli genel kurul tarihinin, yukarıda sözü edilen COVİD 19 tedbirlerinin kaldırılmasını takiben belirlenmesine..'' karar vermiştir.

Yukarda açıklanan gerekçelerin ortadan kalkması ve sağlıklı bir seçim ortamı oluşur oluşmaz TSÜAB, 5553 sayılı Kanunun 35 ve 36. Maddelerinin gereklerini yerine getirerek seçimli olağan genel kurulunu yapacak ve siz üyelerimizle gereken duyuruları paylaşacaktır.

Bilgilerinize sunar, sağlık ve kolaylıklar dileriz.

Dr.Ahmet YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu a.