DUYURU / FAALİYET / HABER

“KURAKLIK SERTİFİKALI TOHUMU DA VURACAK”

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz yapmış olduğu yazılı açıklamada 2020 – 2021 üretim sezonunda yaşanan kuraklığın hububat rekoltesine, sertifikalı tohum üretimine ve kullanımına yansımalarını değerlendirdi.

Başkan Yılmaz, Marmara Bölgesi dışındaki diğer bölgelerde kış mevsimi yağışlarının normale göre %24 azaldığının altını çizerek;

“2020 yılı sonbaharında sıcaklıkların yüksek seyretmesi, yağış miktarının düşük olması ve hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle ocak, şubat ve mart aylarında yaşanan zirai donlar özellikle İç Anadolu ve Geçiş Bölgelerinde bitki gelişimini olumsuz yönde etkiledi.

Yine, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinin yüksek kesimleri hariç, kuru tarım yapılan alanlarında Nisan ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre %48, azaldı. Bunun sonucunda tahıl ambarı olarak belirttiğimiz bu bölgelerde özellikle arpa üretim tarlaları başta olmak üzere diğer tahıllar kuraklık stresine girerek başaklar daha kında iken sararmaya başladı. Çiftçiler, gelişimini tamamlayamadan sararan bu tarlaları ya sürüyor ya hayvanlarını otlatıyor ya da samanı karşılığı biçerdövere veriyor.” dedi.

TSÜAB Başkanı Dr. Ahmet Yılmaz; Covid-19 salgını ve kur artışları nedeniyle tüm tarımsal girdi maliyetlerinde yüzde yüze yakın artışlar olduğunu, bu olağanüstü dönemde yaşanan tarımsal kuraklığın da gelecek üretim sezonu için büyük riskler oluşturduğunu belirterek; bilgi ve teknoloji kullanılarak elde edilen, verim ve kalitenin artışında en etkin araçlardan biri olan sertifikalı tohumluk üretiminde büyük oranda düşüşler yaşanabileceğine dikkat çekti.

Hem miktar olarak azalan hem de maliyetlerdeki artışlar nedeniyle geçmiş yıllara göre daha fazla artacak sertifikalı tohumluk fiyatları nedeniyle tohum tedarikinde yaşanacak olumsuzlukların asgariye indirilmesi hususunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınması gereken önlemleri özetledi:

Tohum Tedarikinde Sorun Olacak Mı?

Yaşanan kuraklığın tohum üretimlerinde yapacağı rekolte kayıpları nedeniyle; başta arpa tohumluğu üretiminde %30-40 olmak üzere hububat, yem bitkileri ve baklagil tohumluk üretimlerinde de %15-20 oranında azalma olacağını tahmin ediyoruz. Talebe karşı arzın azalması ve fiyatlardaki artışlar, bir sonraki tarımsal üretim sezonu için temin edilecek tohumluk tedarikine de olumsuz etki edecektir. Yaşanan bu olumsuzluklar tarımsal üretimimizin gerçekleştiricileri olan çiftçilerimiz tarafından çok daha yoğun hissedilecek ve çiftçilerimizin alım gücündeki düşüş, Sertifikalı Tohum talebine de olumsuz olarak direkt etki edecektir.

Diğer yandan, üretim maliyetlerindeki artışların yanı sıra Hububat piyasa fiyatları da TMO alım fiyatlarının üzerinde seyretmektedir. Özellikle serbest piyasada kuraklıktan daha fazla etkilenen arpa fiyatları TMO fiyatlarının yaklaşık %40-50, Buğday fiyatları ise %15-20 daha fazladır. Bu durum sözleşmeli tohumluk üretimi yaptıran Tohum Üreticilerimizi olumsuz etkilemekte ve tohumluk alış fiyatları sözleşme fiyatlarının çok üstünde gerçekleşmektedir.

Belirtilen tüm bu nedenler sonucu Kısaca; Tohum Sanayici ve Üreticileri tohumluk üretim ve temininde finansal kaynak sorunu yaşamaktadır.

 “Bakanlık Acil Tedbirlerle Duruma Müdahale Etmeli”

TSÜAB Başkanı Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitkisel Ürün Sigortası prim desteği artışı, kredi borçlarının ertelenmesi ve kuraktan zarar gören üreticilere verilmesi planlanan doğrudan destek yanında, Ülkemiz için tarımsal üretim ve özelinde stratejik sektör olan tohumculuk sektörünün sorunlarını ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmasının öncelik arz ettiğini bildirerek önerilerini şöyle sıraladı:

-Tohumculuğa özel Yurtiçi "Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği" önümüzdeki yıl çiftçilerimizin alım gücündeki düşüşler göz önüne alınarak artırılmalıdır.

-Hatta, dar gelirli çiftçilere bu olağandışı döneme özel doğrudan tohum desteği verilmesi konusu değerlendirilmelidir. Patates ve soğan çiftçisine yapılan desteklemeler de olduğu gibi uygun fiyatlı sertifikalı tohum temini için çalışmalar yapılmalıdır.

-Sertifikalı Tohum Üreten sanayici ve üreticilerimizin finansal kaynak yetersizliği nedeniyle sertifikalandıramayacağı ve ürün olarak satılacak tohumluk vasfındaki ürünün sertifikalı tohumluk üretiminde kullanılmasının sağlanması için tohumluk üreticilerinin finansal kaynak sıkıntısını giderecek tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler çerçevesinde kredi Garanti Fonu (KGF) veya benzer kaynak kullanımları ile finansal kaynak temini yolları aranmalıdır.

-Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredilerinin kullanım alanları genişletilmelidir. Ziraat Bankası dışındaki diğer kamu bankalarının da sübvansiyonlu kredi vermesi gözden geçirilmelidir.

-Çiftçilere verilen "Doğrudan Destek Ödemelerinin" ve "Tohumluk Destekleme" ödemelerinin bir sonraki üretim dönemini kapsayacak şekilde üretim sezonu öncesinde yapılması gerçekleştirilmelidir.

-Tohumluk üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kamu tarafından yürütülen hizmetlerden alınan döner sermaye ücretlerinin bu döneme özel düşürülmesi seçeneği değerlendirilmelidir.

-Tohum Sanayicisi ve Üreticilerinin özellikle KOSGEB ve diğer Sanayi Bakanlığı desteklerinden de yararlanabilmeleri için mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.

-Gelecek yıl kamuya ait alanlardan tohumluk üreticilerinin faydalandırılması ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi imkanları gözden geçirilmelidir.