DUYURU / FAALİYET / HABER

YASA DISI TOHUM IHBAR VE DELIL BILDIRME HATTI

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ;

Bilindiği üzere yasadışı tohum; hem sizlerin ekonomik ve hukukî menfaatlerine zarar veren hem de bir yandan çiftçi ve tüketiciyi mağdur eden, diğer yandan da devletin vergi kaybına neden olan bir faaliyettir.

 

Bu nedenle TSÜAB, yasa dışı tohumla mücadele konusunda;

 • Oluşturduğu YASADIŞI TOHUMLA MÜCADELE STRATEJİSİ çerçevesinde ve
 • İlgili KANUNLARIN hükümlerini dikkate alarak

Siz üyelerimizin menfaatlerini koruyucu her türlü tedbiri alma ve uygulama faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu faaliyetlerle ilgili olarak 2015 yılından bu yana paylaştığımız:

 •  Üyelerimizin iletişim adreslerine (telefon ve e-postalarına) gönderilen DUYURULARIMIZ,
 • Keza TSÜAB’ın sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan KAÇAK TOHUM UYARI AFİŞLERİNİ,
 • TSÜAB web sayfamızda sürekli yer alan SAHTE/TAKLİT AMBALAJ bölümündeki YOL HARİTAMIZI http://www.tsuab.org.tr/Kategori/7216 ,
 • Keza TSÜAB Web sayfamızda sürekli erişime açık olan KAÇAK TOHUM başlığı altında http://www.tsuab.org.tr/Kategori/7263 uzantısında yer alan aşağıdaki YOL HARİTASI niteliğindeki dokümanlarımızı:
 • YASADIŞI TOHUMLA MÜCADELE EL KİTABI (15.10.2020)
 • KAÇAK TOHUM HAKKINDA İHBAR/ UYARI YAZILARI
 • YASADIŞI TOHUMLA MÜCADELE DUYURULARI
 • TSÜAB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN ÖNERİLERİ (03.07.2020)
 • İNTERNETTE YASADIŞI TOHUM SATIŞI İLE MÜCADELE ÖNERİLERİ (07.07.2020)

 

Tekrar bilginize sunmak isteriz.

 

Bilindiği gibi tohumla ilgili YASADIŞILIK;

1-5553 sayılı Tohumculuk Kanunu ve ilgili Yönetmeliklerini ihlâl,

2-Tescilli markanız ile ilgili Marka Mevzuatını ihlâl ve

3-Koruma tescili yaptırdığınız ıslahçı hakkınız ile ilgili 5042 sayılı Çeşit Koruma Mevzuatını ihlâl 

Şeklinde gerçekleşmektedir.

 

Siz üyelerimizin yukardaki mevzuat bağlamında korunan haklarınızı ihlâl eden yasadışılık halleri;

 •  Fizikî ortamda olabileceği gibi
 • İnternet ortamında (hepsiburada.com, n11 gibi) sanal pazar yerlerinde yer kiralayarak, ya da Facebook / Instagram gibi sosyal medya kanallarında yapılan satışlar/satış duyuruları aracılığı ile de işlenmektedir.

 

ANCAK tüm bu ihlâl hallerinde ister Bakanlık nezdinde olsun, isterse Savcılık/Mahkemeler nezdinde olsun takibat yapılabilmesi için şikâyetin, DELİLLERLE destekli şekilde yapılması gerekmektedir. İhlâl olayını izah eden olay özetinin; İhlâl edenin ad ve soyadının, ihlal yerinin açık adresinin, ihlâlin ne tür bir ihlâl olduğunu açık bir şekilde bilgi ve belge ile DESTEKLENMEMESİ halinde Bakanlık, İl Müdürlükleri, Savcılık/Mahkemeler yapılan başvuruları; DELİL YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE İŞLEME KOYAMAMAKTADIRLAR.

TSÜAB, yukarda vurgulanan yasadışılık hallerinden:

 • 5553 SAYILI KANUNA AYKIRILIK halinde siz üyelerimizin;
 1. İhlâl fizikî ortamda işlenmiş ise:
  • İhlâl olayının ne olduğuna ilişkin BİLGİLENDİRME ÖZETİNİ,
  • İhlal edenin ADI-SOYADI,
  • İhlâl edenin AÇIK ADRESİ ve
  • Şikâyetinize neden olan İhlâli ispat etmeye/ortaya çıkarmaya yardımcı olacak DİĞER DELİLLERİNİZİ iletmeniz halinde
 2. İhlâl; internet ortamındaki (hepsiburada.com, n11 gibi) sanal Pazar yerlerinde ya da kişi/kuruluşa özgü (facebook gibi) sosyal medya hesaplarında işlenmiş ise ;
  1. Sanal Pazar yerlerinde (hepsi burada, n11, gitti gidiyor gibi) ihlâl olması halinde ; sanal Pazar yerinin adını, neyin/nasıl pazarlandığını, kim tarafından pazarlandığını, pazarlayanın fizikî adresini,
  2. Sosyal medya hesabı üzerinden yasadışı pazarlama halinde ise; hangi sosyal medya  sayfasında neyin/nasıl pazarlandığını, kim tarafından pazarlandığını, bu sosyal medya  hesabına ait hangi telefon numarası üzerinden bu hesabın açıldığını

 

Noterler Birliğinin elektronik tespit (e.tespit)  sayfasında yer alan        https://e-hizmet.tnb.org.tr/tespit/  hizmetinden yararlanarak ,yukarda 2i. ve 2ii. Başlıkları altındaki hususları içeren sayfaların görüntülerinin ELEKTRONİK TESPİTİNİ YAPTIRARAK:

Olayın işlendiği yer niteliğine göre derlediğiniz TÜM BU DELİLLERİNİZİ TSÜAB’a  iletmeniz halinde,

TSÜAB Durumu;

 • Sizin gönderdiğiniz yukarda vurgulanan delilleri ekleyerek,
 • İhlâlin gerçekleştiği il müdürlüğüne ve BÜGEM’e derhal bildirerek

İhlal eden hakkında 5553 sayılı Kanunun 12. Maddesindeki idarî para cezalarının kesilmesini ve yasadışı tohumlara el konulmasını talep etmektedir.

SİZLERİN;

 İhlâli yapanın ortaya çıkarılmasını sağlayıcı;

 • Fizikî ortamda gerçekleşen yasadışılık hallerinde; İHLÂL OLAYININ ÖZETİNİ göndermeden, İHLÂL YERİNİN AÇIK ADRESİNİ bildirmeden, İHLÂL EDENİN AD SOYADINI belirtmeden,  
 • ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN İHLÂL HALLERİNDE ise; İLGİLİ SAYFALARIN VE BU SAYFALARDA DUYURU/SATIŞI YAPAN KİŞİLERİN AD-SOYAD VE ADRESLERİNİ, TELEFON NUMARALARINI NOTERDE ELEKTRONİK TESPİT ( https://e-hizmet.tnb.org.tr /tespit ) YAPTIRMADAN

 

Kısaca delil göndermeden ihbar yapmanız hallerinde, TSÜAB’ın İLMÜDÜRLÜKLERİ ve BÜGEM nezdinde sizlerin adına yaptığı ihbar başvuruları sonuçsuz kalmaktadır.

II- Diğer taraftan; tescilli MARKANIZIN İHLÂLİ ve 5042 sayılı Kanundan doğan KORUMA TESCİLLİ ISLAHÇI HAKKINIZIN İHLÂLİ HALİNDE, hakkınızın korunması için:

- MARKA mevzuatı ve 

-5042 sayılı KANUN;

Savcılıklara/Mahkemelere, yukarda vurgulanan türden DELİLLLERİNİZLE BİRLİKTE BİZZAT SİZİN BAŞVURMANIZI şart koşmaktadır.

Bir başka ifade ile BU İKİ MEVZUATTAN DOĞAN MARKA HAKKINIZ VE KORUMA TESCİLLİ ISLAHÇI HAKKINIZ İÇİN, sizlerin markalarınızın ya da 5042 sayılı Kanundan doğan ıslahçı haklarınızın ihlâli halinde, TSÜAB’ın, SİZİN ADINIZA SAVCILIKLARA BAŞVURMA VE MAHKEMELERDE DAVA AÇMA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

NİTEKİM; marka hakkınızın ihlâli ve 5042 sayılı Kanundan doğan koruma tescilli ıslahçı hakkınızın ihlali halinde:

 •  BÜGEM ve
 • İl Müdürlükleri de

KENDİLERİNİN YETKİLİ OLMADIĞINI, bu hallerde her iki Kanunun âmir hükümleri gereği; MARKA SAHİBİ ve KORUMA TESCİLLİ HAK SAHİBİNİN BİZZAT KENDİSİNİN SAVCILIKLARA/MAHKEMELERE BAŞVURMASI GEREKTİĞİNİ belirmektedir.

SONUÇ OLARAK;

Yukardaki açıklamaların ışığı altında:

( I) numaralı başlık altında vurgulanan ‘’5553 SAYILI KANUNA AYKIRILIK’’ tan doğan İHLÂL şikâyetlerinizi, aşağıda belirtilen şekilde:

1- FİZİKÎ ORTAMDA İŞLENEN İHLÂLLERDE; ihlâl olayının özetini, ihlâl yerinin açık adresini, ihlâl edenin ad soyadını, varsa diğer destekleyici delilleri,

2-  ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN İHLÂLLERDE ise yine, olayın özeti ile birlikte:

 1. Sanal Pazar yerlerinde (hepsi burada, n11, gitti gidiyor gibi) ihlâl olması halinde;
 • Sanal Pazar yerinin adını, neyin/nasıl pazarlandığını,
 • kim tarafından (pazarlayanın adı-soyadı, şirket ise şirket adı) pazarlandığını,
 • pazarlayanın fizikî adresini (sanal Pazar yerlerinden yer kiralayarak, duyurularını bu ortamlarda yapanların, fizikî adresleri/iletişim bilgileri, yer kiraladıkları sanal Pazar yeri ortamında gösterilmektedir),

ii. (Facebook gibi) Sosyal medya hesabı üzerinden yasadışı pazarlamanın varlığı halinde ise;

 • Hangi sosyal medya  sayfasında neyin/nasıl pazarlandığını,
 • kim tarafından pazarlandığını,
 • bu sosyal medya  hesabına ait hangi telefon numarası üzerinden bu hesabın açıldığını,

Noterler Birliğinin elektronik tespit (e.tespit)  sayfasında yer alan        

https://e-hizmet.tnb.org.tr/tespit/   hizmetinden yararlanarak, yukarda2i. Ve 2 ii. Başlıkları altındaki hususları içeren sayfaların AYRI, AYRI görüntülerinin ELEKTRONİK TESPİTİNİ YAPTIRARAK derlemeniz gerekmektedir.

Olayın işlendiği yere göre yukardaki şekilde derlediğiniz BU DELİLLER İLE BİRLİKTE :

 1. TSÜAB Hukuk Müşaviri Dr. Ayşe Saadet ARIKAN’a  asarikan@tsuab.org.tr adresine yazılı olarak iletmeniz halinde şikâyetiniz, ilgili İl Müdürlükleri ve BÜGEM’e , (5553 sayılı Kanunun 12. Maddesinin uygulanması ve yasadışı tohumlara el konulması için) iletilecek ve durum Bakanlık nezdinde takip edilecek ve sonuç hakkında tarafınıza yazılı bilgilendirme yapılacaktır.
 2. Bilgilenme talepleriniz için keza TSÜAB Hukuk Müşaviri Dr. Ayşe Saadet ARIKAN’a  0312 41935 31- 21 numaralı telefondan ulaşmanız mümkündür.  

 

(NOT:

1- Yukardaki Delilleri göndermeden (kim,nerede,nasıl sorularını cevaplandırmayan soyut fizikî ortam fotoğrafı göndererek, ya da internet ortamındaki ihlâlleri Noter aracılığı ile sabit delil haline getirmeden ) yapılan ihbarlarla ilgili TSÜAB taleplerinin, BÜGEM ve ilgili İL MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN İŞLEME KONAMADIĞI HUSUSU,

2-Marka hakkınızın ihlali ve 5042 sayılı Kanunla koruma altına aldığınız ıslahçı hakkınızın ihlâli hallerinde ise; (bu kanunlardaki açık hükümler çerçevesinde) TSÜAB’ın sizin adınıza, SAVCILIK VE MAHKEMELERE BAŞVURU VE DAVA AÇMA YETKİSİNİN BULUNMADIĞI HUSUSU

 Önemle bir kez daha bilginize sunulur.